Witamy na stronie CSPDiS


Centralne Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych i Spedytorów skupia licencjonowane podmioty gospodarcze oraz firmy wykonujące transport na potrzeby własne.

Celem Organizacji jest usprawnienie działalności firmom transportowym w dobie ciągłych zmian w ustawodawstwie przepisów dotyczących tej branży.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności świadczy pomoc w zakresie:

  • kompleksowej obsługi związanej z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu międzynarodowego,
  • udzielanie informacji oraz pomocy firmom w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego rzeczy,
  • pomoc w uzyskaniu zaświadczeń dla kierowców z zagranicy,
  • uzyskania zaświadczeń wymaganych przy wykonywaniu transportu na potrzeby własne,
  • udzielenia potrzebnych informacji przy wnioskowaniu o karnety T.I.R.,
  • dystrybucji zezwoleń na m.t.d.